Formål

Mat B1 er udarbejdet med følgende formål for øje:

  • at hjælpe dig med at forstå og anvende kernestoffet i Mat B Htx.
  • at kunne anvende stoffet på de videregående uddannelser, fx professionsuddannelser
  • at være studieforberedende
  • at formidle fagets teorier og metoder på en lettilgængelig måde og forberede dig både til eksamen og til Mat A niveau.

Målgrupper

Mat B1 er lavet til gymnasieelever, der har Matematik på B-niveau

ISBN: 9788761628657. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018